Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ

฿ 378.00

กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

รหัสสินค้า

9786165810661

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

460

พิมพ์ครั้งที่

19 : กันยายน 2564

มีสินค้าอยู่ 39

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
📌 รหัสสินค้า: 
9786165810661

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
มนุษย์กับสังคมและกฎเกณฑ์, กฎหมายและระบบกฎหมาย, การตีความและการอุดช่องว่างกฎหมาย
ภาค 2 กฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, นิติกรรม สัญา หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้, สัญญาซื้อขาย, สัญญาให้, สัญญาขายฝาก, สัญญาเช่าทรัพย์และเช่าซื้อ, สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาจ้างทำของ, สัญญายืม, สัญญาฝากทรัพย์, ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์, สัญญาตัวแทนนายหน้า, สัญญาประนีประนอมยอมความ, ประกันภัย, สัญญาตั๋วเงิน, หุ้นส่วนและบริษัท, ครอบครัว, มรดก, ทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, กฎหมายอาญา
ภาค 3 วิธีพิจารณาคดี
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
บทความพิเศษ
ความคิดในทางกฎหมาย
📌พิมพ์ครั้งที่ 19 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน ทั้งวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา และ ป.พ.พ. เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย