Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ

Original price was: ฿ 420.00.Current price is: ฿ 378.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 กรัม
ขนาด 18.5 × 26 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

รหัสสินค้า

9786165812900

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

460

พิมพ์ครั้งที่

20 : สิงหาคม 2566

คำอธิบาย

✍️ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
📝รหัสสินค้า: 9786165812900

 

💰 บทคัดย่อ/สารบัญ 💰
💸 ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
มนุษย์กับสังคมและกฎเกณฑ์

กฎหมายและระบบกฎหมาย
การตีความและการอุดช่องว่างกฎหมาย
💸 ภาค 2 กฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นิติกรรม
สัญญา
หนี้
ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
สัญญาซื้อขาย
สัญญาให้
สัญญาขายฝาก
สัญญาเช่าทรัพย์และเช่าซื้อ
สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาจ้างทำของ
สัญญายืม
สัญญาฝากทรัพย์
ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
สัญญาตัวแทนนายหน้า
สัญญาประนีประนอมยอมความ
ประกันภัย
สัญญาตั๋วเงิน
หุ้นส่วนและบริษัท
ครอบครัว
มรดก
ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
กฎหมายอาญา
💸 ภาค 3 วิธีพิจารณาคดี
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
💸 บทความพิเศษ
ความคิดในทางกฎหมาย
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20 : ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน