Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ

฿ 180.00

กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร

รหัสสินค้า

9786165810623

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

232

พิมพ์ครั้งที่

2 : กันยายน 2564

รหัสสินค้า: 9786165810623 หมวดหมู่: , , Product ID: 2807

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 ผู้เขียน: นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
📌 รหัสสินค้า: 
9786165810623

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายทุกท่านในการทำความเข้าใจฐานความผิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและตอบข้อสอบกฎหมายอาญาทั้งในส่วนของข้อสอบอุทาหรณ์และข้อสอบบรรยายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

โดยผู้เขียนได้จัดทำข้อเหมือนและข้อแตกต่างของฐานความผิดอาญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยใช้รูปแบบของการบรรยายและการสรุปตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ง่ายต่อการสรุปความคิดและดึงข้อมูลมาปรับใช้

นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้ตั้งคำถามและแนบแนวคำตอบตอนท้ายของแต่ละบท
เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดวิเคราะห์และทดสอบความเข้าใจของตนเอง
**พิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมกฎหมายให้ทันสมัยทั้งในส่วนอัตราโทษและองค์ประกอบความผิด**