Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายอาญาชั้นสูง

฿ 270.00

กฎหมายอาญาชั้นสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 750 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

รหัสสินค้า

9786165812610

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

300

พิมพ์ครั้งที่

4 : มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
📖 รหัสสินค้า :
9786165812610

 

🌼บทคัดย่อ/สารบาญ🌼
🍄 ภาค 1 อาชญากรรม
🌻 ส่วนที่ 1 มหาภาคของอาชญากรรม
🌿
บทที่ 1 นิติบัญญัติ
🌿 บทที่ 2 บริหาร
🌿 บทที่ 3 ตุลาการ
🌻 ส่วนที่ 2 จุลภาคของอาชญากรรม
🌿 บทที่ 4 นิติเศรษฐศาสตร์ทางกฎหมายอาญา
🌿 บทที่ 5 ต้นทุนคาดหมายและผลประโยชน์คาดหมายของอาชญากร
🌿 บทที่ 6 ทางเลือกในการยับยั้งอาชญากร
🌿 บทที่ 7 การยับยั้งส่วนเพิ่ม
🍄 ภาค 2 ความรับผิดทางอาญา
🌿 บทที่ 8 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา
🌿 บทที่ 9 องค์ประกอบความผิดอาญา
🌿 บทที่ 10 เหตุที่ไม่ต้องมีความรับผิดชอบทางอาญา
🍄 ภาค 3 โทษอาญา
🌿 บทที่ 11 วัตถุประสงค์ในการลงโทษ
🌿 บทที่ 12 หลักการลงโทษทางอาญา
🌿 บทที่ 13 โทษประหารชีวิต
🌿 บทที่ 14 โทษจำคุก
🌿 บทที่ 15 โทษปรับ
🌿 บทที่ 16 โทษริบทรัพย์สิน
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 : เพิ่มเติมเนื้อหากฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา 4 ฉบับ ได้แก่
1. พ.ร.บ ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565
2. พ.ร.บ ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565
3. พ.ร.บ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
4. พ.ร.บ มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565