Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน: วิวัฒนาการและหลักกฎหมาย

฿ 475.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1120 g
ขนาด 26 × 18.4 cm
ผู้เขียน

สมชาย ภววรพันธุ์

รหัสสินค้า

9786165985949

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

527

พิมพ์ครั้งที่

2566

มีสินค้าอยู่ 13

รหัสสินค้า: 9786165985949 หมวดหมู่: , , Product ID: 74120

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้จัดทำ: สมชาย ภววรพันธุ์
🍨 รหัสสินค้า: 9786165985949

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
กฎหมายสัญญา: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
บทที่ 2
วิวัฒนาการของกฎหมายสัญญา
บทที่ 3
การจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งโรมัน
บทที่ 4
ประวัติศาสตร์สังคมฝรั่งเศสจนถึงการจัดทำประมวลกฎหมายแพ่ง
บทที่ 5
ประวัติศาสตร์สังคมเยอรมันจนถึงการจัดทำประมวลกฎหมายแพ่ง
บทที่ 6
วิวัฒนาการของกฎหมายลักษณะสัญญาของประเทศจีน
บทที่ 7
หลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งจีน
บทที่ 8
คำอธิบายหมวดที่ 1 บทบัญญัติทั่วไปของกฎหมายสัญญา (General Provisions)
บทที่ 9
คำอธิบายหมวดที่ 2 การจัดทำสัญญา (Conclusion of Contracts)
บทที่ 10
คำอธิบายหมวดที่ 3 ผลของสัญญา (Effect of Contracts)
บทที่ 11
คำอธิบายหมวดที่ 4 การปฏิบัติตามสัญญา (Effect of Contracts)
บทที่ 12
คำอธิบายหมวดที่ 5 การรักษาสัญญา (Preservation of Contracts)
บทที่ 13
คำอธิบายหมวดที่ 6 การแก้ไขและการโอนสิทธิตามสัญญา (Modification and Assignment of Contracts)
บทที่ 14
คำอธิบายหมวดที่ 7 การยุติสิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญา (Termination of Rights and Obligations Under a Contract)
บทที่ 15
คำอธิบายหมวดที่ 8 ความรับผิดชอบในการผิดสัญญา (Default Liability)
บทที่ 16
ปัญหาที่เลวร้าย กลายเป็นกฎหมายที่ดี
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน