Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

฿ 612.00

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2000 กรัม
ขนาด 18.5 × 26 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

มีสินค้าอยู่ 34

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความหมายของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและภารกิจของวิธีพิจารณาความแพ่ง, ลำดับขั้นตอนของวิธีพิจารณาความแพ่ง, การแยกคดีแพ่งจากคดีอื่น, ที่มาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและการตีความ, ศาล, ผู้พิพากษา, อำนาจศาลชั้นต้น, ทนายความ, พนักงานอัยการในคดีแพ่ง, คู่ความ, ความสามารถดำเนินคดี, การทำการแทนในคดี, การร้องสอด และได้เพิ่มเติมวิธีการชั่วคราวก่อนการบังคับคดี และการบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162693670 
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 2000 กรัม
จำนวนหน้า : 720
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)