Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

฿ 162.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 380 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป

รหัสสินค้า

9786165811354

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

180

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤษภาคม 2565

พรีออเดอร์

30 : พฤษภาคม 2565

มีสินค้าอยู่ 10

รหัสสินค้า: 9786165811354 หมวดหมู่: , Product ID: 63347

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 ผู้เขียน: อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป
📌 รหัสสินค้า: 9786165811354

สารบาญ
บทที่  1 การกระทำทางปกครองกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
บทที่  2 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
บทที่  3 คำสั่งทางปกครอง
บทที่  4 การพิจารณาทางปกครอง
บทที่  5 แบบ ข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง
บทที่  6 การแจ้งคำสั่งทางปกครอง ผล และคำสั่งทางปกครองที่มีความบกพร่อง
บทที่  7 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
บทที่  8 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
บทที่  9 การพิจารณาใหม่
บทที่ 10 การบังคับทางปกครอง
บทที่ 11 ระยะเวลาและอายุความ
บทที่ 12 ปัญหาการใช้บังคับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542