Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายล้มละลาย

฿ 332.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1020 g
ขนาด 26.1 × 18.5 cm
ผู้เขียน

เอื้อน ขุนแก้ว

รหัสสินค้า

9786165863025

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

513

พิมพ์ครั้งที่

17 : 16 สิงหาคม 2564

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍂 ผู้เขียน: เอื้อน ขุนแก้ว
🍂 รหัสสินค้า: 
9786165863025

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ ๑ : กระบวนพิจารณาหลัก

บทที่ ๑ การฟ้องขอให้ล้มละลายและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์
บทที่ ๒ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
บทที่ ๓ ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
บทที่ ๔ การประชุมเจ้าหนี้
บทที่ ๕ การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
บทที่ ๖ คำพิพากษาให้ล้มละลาย
บทที่ ๗ การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย
บทที่ ๘ การปลดจากล้มละลาย
บทที่ ๙ กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายกรณีลูกหนี้ตาย
บทที่ ๑๐ กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น
ส่วนที่ ๒ : การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
บทที่ ๑๑ การขอรับชำระหนี้
บทที่ ๑๒ หนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้
ส่วนที่ ๓ : การจัดการทรัพย์สิน
บทที่ ๑๓ ทรัพย์สินอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลาย
บทที่ ๑๔ ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
บทที่ ๑๕ การรวมรวบและจำหน่ายทรัพย์สิน
บทที่ ๑๖ การแบ่งทรัพย์สิน
บทที่ ๑๗ การยกเลิกการล้มละลาย
บทที่ ๑๘ การคัดค้านการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
บทที่ ๑๙ การร้องขัดทรัพย์
บทที่ ๒๐ เรื่องอื่น ๆ
ส่วนที่ ๔ : ภาคผนวก