Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบาย กฎหมายลักษณะพยาน

฿ 275.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 970 g
ขนาด 25.9 × 18.5 cm
ผู้เขียน

เข็มชัย ชุติวงศ์

รหัสสินค้า

9786164041080

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

480

พิมพ์ครั้งที่

11 : พฤศจิกายน 2565

มีสินค้าอยู่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭 ผู้เขียน: เข็มชัย ชุติวงศ์
🍭 รหัสสินค้า: 9786164041080

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑
ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
บทที่ ๒
ประเด็นแห่งคดีที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน
บทที่ ๓
ประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์
บทที่ ๔
ความสัมพันธ์ระหว่างพยานหลักฐานกับประเด็นข้อพิพาท
บทที่ ๕
การรับฟังพยานหลักฐานโดยพิเคราะห์ถึงสภาพของพยาน
บทที่ ๖
การรับฟังพยานหลักฐานโดยพิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือ
บทที่ ๗
การรับฟังพยานหลักฐานโดยพิเคราะห์ถึงสภาพแห่งข้อเท็จจริงที่จะสืบ
บทที่ ๘
การรับฟังพยานหลักฐานโดยพิเคราะห์ถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลย
บทที่ ๙
การรับฟังพยานหลักฐานโดยพิเคราะห์ถึงระเบียบวิธีพิจารณาความ
บทที่ ๑๐
วิธีการสืบพยานในศาล
บทที่ ๑๑
การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
บรรณานุกรม