Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายรับขนของทางอากาศ

฿ 351.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786168139059 หมวดหมู่: , Product ID: 15114

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
1.บททั่วไป
2.ระบบอนุสัญญาวอร์ซอ (warsaw-system Conventions)
3.อนุสัญญาว่าด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวกับการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ ค.ศ.1999 ฯ
4.กฎหมายไทยก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศพ.ศ.2558
5.พระราชบัญญัติการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศพ.ศ.2558
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786168139059
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 326
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ กันยายน 2560

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2023. All Rights Reserved.