Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

฿ 252.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา

รหัสสินค้า

9786165811170

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

332

พิมพ์ครั้งที่

6 : กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥑 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
🥑 รหัสสินค้า: 9786165811170

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย

📌ภาค ๑ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๑ รัฐ
บทที่ ๒ หลักการแบ่งแยกอำนาจ
บทที่ ๓ ข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๔ วัฏจักรแห่งรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๕ การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
📌ภาค ๒ หลักพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย
บทที่ ๑ วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
บทที่ ๒ หลักพื้นฐานว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
บทที่ ๓ หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน
บทที่ ๔ รูปแบบของรัฐสภา

📝 พิมพ์ครั้งที่ 6 ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิมพ์ครั้งที่ 5