Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

฿ 252.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
📌ภาค ๑ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๑ รัฐ
บทที่ ๒ หลักการแบ่งแยกอำนาจ
บทที่ ๓ ข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๔ วัฏจักรแห่งรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๕ การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
📌ภาค ๒ หลักพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย
บทที่ ๑ วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
บทที่ ๒ หลักพื้นฐานว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
บทที่ ๓ หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน
บทที่ ๔ รูปแบบของรัฐสภา
แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทที่ 5 ในภาค 1 ทั้งหมด
จากเดิมว่าด้วยเรื่อง”การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ”
เป็น “การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย”

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
⭐️รหัสสินค้า :
9786165810197
⭐️รูปแบบ : 
ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก :
 400 กรัม
⭐️จำนวนหน้า :
332
⭐️ขนาด :
14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่
5 : มิถุนายน 2564

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 2,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 2,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2022. All Rights Reserved.