Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

Original price was: ฿ 320.00.Current price is: ฿ 288.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา

รหัสสินค้า

9786165813952

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

332

พิมพ์ครั้งที่

8 : มิถุนายน 2567

คำอธิบาย

🥑 ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
🥑 รหัสสินค้า : 9786165813952

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย

📌ภาค ๑ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๑ รัฐ
บทที่ ๒ หลักการแบ่งแยกอำนาจ
บทที่ ๓ ข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๔ วัฏจักรแห่งรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๕ การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
📌ภาค ๒ หลักพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย
บทที่ ๑ วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
บทที่ ๒ หลักพื้นฐานว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
บทที่ ๓ หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน
บทที่ ๔ รูปแบบของรัฐสภา

📝 พิมพ์ครั้งที่ 8 : แก้ไขเนื้อหาในบทที่ 3 หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1