Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายระหว่างประเทศ

฿ 427.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 930 g
ขนาด 26 × 18.7 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์

รหัสสินค้า

9789742038595

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

548

พิมพ์ครั้งที่

4 : มกราคม 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038595 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: Product ID: 11118

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍃 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์
🍃 รหัสสินค้า: 9789742038595

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในระบบระหว่างประเทศ
บทที่ 2 แหล่งกำเนิดหรือที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน
บทที่ 4 บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ
บทที่ 5 การได้มาซึ่งดินแดนของรัฐ
บทที่ 6 เขตอำนาจรัฐ
บทที่ 7 กฎหมายสนธิสัญญา
บทที่ 8 กฎหมายทะเล
บทที่ 9 กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตและกงสุล
บทที่ 10 ความคุ้มกันของรัฐ
บทที่ 11 ความรับผิดชอบของรัฐ
บทที่ 12 การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี
บทที่ 13 การใช้กำลัง
บรรณานุกรม
ภาคผนวก