Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

฿ 427.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 850 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742037383 หมวดหมู่: Product ID: 22103

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
บทที่ 2 รัฐ
บทที่ 3 เขตอำนาจของรัฐ
บทที่ 4 ดินแดนของรัฐและดินแดนนอกอาณาเขตของรัฐ
บทที่ 5 องค์การระหว่างประเทศ
บทที่ 6 องค์กรของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บทที่ 7 สนธิสัญญา
บทที่ 8 การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติวิธี
บทที่ 9 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
: รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

รหัสสินค้า : 9789742037383
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
จำนวนหน้า : 510
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2562