Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

฿ 209.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164880870 หมวดหมู่: , Product ID: 33877

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น
ภาค ๑ บ่อเกิดแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ
ตอนที่ ๑
สนธิสัญญา
ภาคผนวก
ตอนที่ ๒
จารีตประเพณี
ตอนที่ ๓
หลักกฎหมายทั่วไป
ภาค ๒ รัฐ

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786164880870
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร
แก้ไขเพิ่มเติมโดย : ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ขนาด : 26 x 18.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563