Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายมหาชน

฿ 180.00

กฎหมายมหาชน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์

รหัสสินค้า

9786165811972

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

208

พิมพ์ครั้งที่

5 : ตุลาคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥑 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
🥑 รหัสสินค้า: 
9786165811972

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บทที่ 1
ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน
บทที่ 2 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนและการแบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน
บทที่ 3 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
บทที่ 4 นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน
บทที่ 5 หลักการพื้นฐานที่สำคัญในทางมหาชน
บทที่ 6 ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ
บทที่ 7 องค์กรของรัฐและหลักการจัดระเบียบราชการบริหาร
บทที่ 8 การจัดทำภารกิจของรัฐ
บทที่ 9 การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
บทที่ 10 ระบบศาลในทางมหาชน
บทที่ 11 หลักคิดในการตีความกฎหมายมหาชน
**พิมพ์ครั้งที่ 5 เพิ่มเนื้อหาในบทที่ 10 เพิ่มบทที่ 11**