Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายมหาชน

฿ 162.00

กฎหมายมหาชน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน
บทที่ 2 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนและการแบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน
บทที่ 3 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
บทที่ 4 นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน
บทที่ 5 หลักการพื้นฐานที่สำคัญในทางมหาชน
บทที่ 6 ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ
บทที่ 7 องค์กรของรัฐและหลักการจัดระเบียบราชการบริหาร
บทที่ 8 การจัดทำภารกิจของรัฐ
บทที่ 9 การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
บทที่ 10 ระบบศาลในทางมหาชน

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810296
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 196 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5×26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2564