Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

฿ 266.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

รหัสสินค้า: 9786164880399 หมวดหมู่: , , Product ID: 20948

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บททั่วไป แนวทางศึกษากฎหมายมหาชนเบื้องต้น
ส่วนที่หนึ่ง กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
บทที่ 1 รัฐ
บทที่ 2 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ
บทที่ 3 ลักษณะพิเศษของกฎหมายมหาชน
บทที่ 4 หลักเกณฑ์พื้นฐานของรัฐสมัยใหม่
ส่วนที่สอง กฎหมายมหาชนแขนงต่างๆ
บทที่ 5 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ 6 กฎหมายปกครอง
บทที่ 7 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
บทที่ 8 กฎหมายการคลัง
บทที่ 9 กฎหมายภาษี

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
รหัสสินค้า : 9786164880399
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 370 หน้า
ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2562