Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน

฿ 396.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 กรัม
ขนาด 18.5 × 26 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162698392 หมวดหมู่: , Product ID: 23810

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ลักษณะการจัดเก็บภาษีจากมูลค่าทรัพย์สิน
• การจำแนกประเภทภาษีทรัพย์สิน
• ภาษีทรัพย์สินเฉพาะอย่าง
บทที่ 2 ความเป็นมา โครงสร้าง และสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
• วิเคราะห์โครงสร้างกฎหมายและปัญหาที่เกิดจากการตีความบทบัญญัติกฎหมายและการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน
• โครงสร้างกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน
• การคำนวณภาษี
• บทลงโทษ

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162698392
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวน : 456
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563