Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายภาษีอากร

Original price was: ฿ 360.00.Current price is: ฿ 324.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165811804

จำนวนหน้า

388

พิมพ์ครั้งที่

6 : กันยายน 2565

คำอธิบาย

✍️ ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
📝รหัสสินค้า : 9786165811804

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บทเบื้องต้น : 
ความสัมพันธ์ของงบประมาณแผ่นดิน การคลังสาธารณะ กฎหมายการคลัง และกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 2 ที่มาของภาษีอากรไทย
บทที่ 3 หลักการทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 4 หลักการพื้นฐานกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 5 โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร
ภาคผนวก
บรรณานุกรม
พิมพ์ครั้งที่ 6 (ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิมพ์ครั้งก่อน)