Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายภาษีอากร

฿ 324.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

มีสินค้าอยู่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทเบื้องต้น : 
ความสัมพันธ์ของงบประมาณแผ่นดิน การคลังสาธารณะ กฎหมายการคลัง และกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 2 ที่มาของภาษีอากรไทย
บทที่ 3 หลักการทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 4 หลักการพื้นฐานกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 5 โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
รหัสสินค้า : 9786162698842
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 388
ขนาด : 18.5×26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : เมษายน 2563