Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายภาษีอากรและประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๕)

฿ 237.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 640 g
ขนาด 20.9 × 14.4 cm
ผู้รวบรวม

คณะวิชาการ The Justice Group

รหัสสินค้า

9786162605055

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

552

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 ผู้รวบรวม: คณะวิชาการ The Justice Group
📌 รหัสสินค้า: 9786162605055

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🌱 พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑
🌱 ประมวลรัษฎากร
🌱 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘
🌱 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
🌱 พระราชกฤฎีกา และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง