Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายภาษีอากรและประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๖)

฿ 256.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 640 g
ขนาด 20.7 × 14.5 cm
ผู้รวบรวม

คณะวิชาการ The Justice Group

รหัสสินค้า

9786162605406

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

552

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2565

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌ผู้รวบรวม: คณะวิชาการ The Justice Group
📌รหัสสินค้า: 9786162605406

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🌭 พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑
🌭 ประมวลรัษฎากร
🌭 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘
🌭 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
🌭พระราชกฤฎีกา และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง