Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายภาษีสรรพสามิต

฿ 207.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

รหัสสินค้า

9786165810289

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

232

พิมพ์ครั้งที่

กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥑 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
🥑 รหัสสินค้า: 9786165810289

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปภาษีสรรพสามิต
บทที่ 2 ผู้เสียภาษีสรรพสามิต
บทที่ 3 ฐานภาษีสรรพสามิต
บทที่ 4 อัตราภาษีสรรพสามิต
บทที่ 5 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
บทที่ 6 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทสินค้า
บทที่ 7 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทบริการ
บทที่ 8 การบรรเทาภาษีสรรพสามิต
บทที่ 9 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
บทที่ 10 ความรับผิดทางภาษีสรรพสามิต
บรรณานุกรม