Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายพยานพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566)

฿ 361.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 940 g
ขนาด 26 × 18.4 cm
ผู้เขียน

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

รหัสสินค้า

9786165948906

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

567

พิมพ์ครั้งที่

ธันวาคม 2565

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

🌈 ผู้เขียน: วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
🌈 รหัสสินค้า: 9786165948906

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍭 พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– ประเด็น

– การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
– ภาระการพิสูจน์
– คำท้า
– พยานหลักฐานที่รับฟังได้
– การยื่นบัญชีระบุพยาน
– การถามค้านพิสูจน์ต่อพยาน
– การส่งสำเนาเอกสาร
– การรับฟังพยานเอกสาร
– การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร
– การรับฟังพยานบุคคล
– พยานหูหนวกหรือเป็นใบ้
– การอ้างคู่ความเป็นพยาน
– การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
– การขอสืบพยานหลักฐานล่วงหน้า
– คู่ความขอสืบพยานหลักฐานเร่งด่วน
– การเผชิญสืบ การส่งประเด็น
– การรับฟังพยานหลักฐาน
– หมายเรียกพยาน
– พยานต้องสาบานตนก่อนเบิกความ
– พยานต้องเบิกความด้วยวาจา
– ห้ามพยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่น
– การถามพยาน
– การพิสูจน์ต่อพยาน
– การเสนอบันทึกคำพยาน
– การสืบพยานเอกสาร
– การคัดค้านพยานเอกสาร
– เอกสารมหาชน
– การตรวจพยานหลักฐาน
– พยานผู้เชี่ยวชาญ
🍭 พยานหลักฐานตามประมวลรัษฎากร
🍭 พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– การวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน
– การตรวจพยานหลักฐานก่อนวันสืบพยาน
– การพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย
– หน้าที่นำสืบในคดีอาญา
– พยานหลักฐานในคดีอาญา
– การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
– อำนาจศาลในการสืบพยานเพิ่มเติม
– การยื่นบัญชีระบุพยานคดีอาญา
– เดินเผชิญสืบและส่งประเด็น
– การเบิกความโดยผ่านทางจอภาพ
– พยานบุคคล
– พยานเอกสาร
– พยานวัตถุ
– ผู้เชี่ยวชาญ