Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Original price was: ฿ 350.00.Current price is: ฿ 332.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 860 กรัม
ขนาด 25.8 × 18.3 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

รหัสสินค้า

9789742038342

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

504

พิมพ์ครั้งที่

1 : กรกฎาคม 2564

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038342 หมวดหมู่: , Product ID: 54341

คำอธิบาย

🌾 ผู้เขียน: ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
🌾 รหัสสินค้า: 
9789742038342

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บทที่ ๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บทที่ ๓
การไต่สวน
บทที่ ๔
การดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งเฉพาะ
บทที่ ๕ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บทที่ ๖ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
บทที่ ๗
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
บทที่ ๘
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บทที่ ๙
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
บทที่ ๑๐
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บทที่ ๑๑
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บทที่ ๑๒
บทกำหนดโทษ
บทที่ ๑๓
บทเฉพาะกาล
บทที่ ๑๔
ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและไต่สวน
ภาคผนวก