Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

฿ 332.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 860 g
ขนาด 25.8 × 18.3 cm
ผู้เขียน

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

รหัสสินค้า: 9789742038342 หมวดหมู่: , Product ID: 54341

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บทที่ ๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บทที่ ๓
การไต่สวน
บทที่ ๔
การดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งเฉพาะ
บทที่ ๕ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บทที่ ๖ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
บทที่ ๗
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
บทที่ ๘
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บทที่ ๙
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
บทที่ ๑๐
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บทที่ ๑๑
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บทที่ ๑๒
บทกำหนดโทษ
บทที่ ๑๓
บทเฉพาะกาล
บทที่ ๑๔
ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและไต่สวน
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742038342
รูปแบบ : ปกอ่อน
จำนวนหน้า : 504 หน้า
ขนาด : 18.3 x 25.8 ซม.
น้ำหนัก : 860 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2564