Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

“กฎหมายปริทรรศน์” ใน “วารสารอัยการ” และอื่นๆ

Original price was: ฿ 180.00.Current price is: ฿ 162.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 กรัม
ขนาด 14.5 × 21 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

รหัสสินค้า: 9786162698507 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: Product ID: 22209

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบัญ
• ผู้เสียหายในคดีอาญา
• การสั่งคดีและคำสั่งคดีของพนักงานอัยการ
• เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดีกับทางปฏิบัติของพนักงานอัยการและศาล
• การแจ้งข้อหากับเสรีภาพกับบุคคล
• กระบวนพิจารณาของศาล : ชอบหรือไม่ชอบ?
• คุณธรรมทางกฎหมายกับการใช้กฎหมายทางอาญา
• ความสัมพันธ์ระหว่างอัยการกับตำรวจในเยอรมัน
• ข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์
• การยกประโยชน์แห่งความสงสัยและการเลือกลงโทษ
• หลักประกันในกฎหมายอาญา
• การเสี่ยงที่อนุญาต
• วิธีพิจารณาความอาญากับความคิดตามหลักกฎหมายแพ่ง
• ปัญหาการกระทำโดยพลาด
• ฐานะหน้าที่ของทนายในคดีอาญา
• เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี
• หลักกฎหมายที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องเข้าใจ
• การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและการพัฒนาประเทศ
• พนักงานอัยการกับคดีแพรวา
• ทีมการเรียนการสอน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162698507
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 228
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2562

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.