Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

฿ 612.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2000 g
ขนาด 26 × 18.50 cm
ผู้เขียน

ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
บทที่ 2 สาระสำคัญของระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162698866
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 2000 กรัม
จำนวนหน้า : 812
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : เมษายน 2563