Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายทรัพย์สิน (PROPERTY LAW)

฿ 361.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 710 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราวรรณ รัตนเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย

รหัสสินค้า

9789742038878

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

412

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤศจิกายน 2565

มีสินค้าอยู่ 6

รหัสสินค้า: 9789742038878 หมวดหมู่: , Product ID: 71393

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราวรรณ รัตนเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย
🍨 รหัสสินค้า: 9789742038878

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1:
ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน
บทที่ 2:
ประเภทของทรัพย์สิน
บทที่ 3:
ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
บทที่ 4:
การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิและการเพิกถอนทรัพยสิทธิ
บทที่ 5:
การเปลี่ยนแปลง ระงับ และกลับคืนซึ่งทรัพยสิทธิ และการเรียกร้องสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
บทที่ 6:
ทรัพย์สินของแผ่นดินกับสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
บทที่ 7:
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
บทที่ 8:
แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
บทที่ 9:
กรรมสิทธิ์รวม
บทที่ 10:
การครอบครอง
บทที่ 11:
ภาระจำยอม
บทที่ 12:
สิทธิอาศัย
บทที่ 13:
สิทธิเหนือพื้นดิน
บทที่ 14:
สิทธิเก็บกิน
บทที่ 15:
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
บรรณานุกรม
ดัชนีค้นคำ
ประวัติผู้เขียน