Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

฿ 360.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

รหัสสินค้า

9786165812818

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

408

พิมพ์ครั้งที่

14 : กรกฎาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

📝 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์
📔 รหัสสินค้า: 9786165812818

 

🏛 บทคัดย่อ/สารบาญ 🏛
ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย
ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครองระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง
ภาค 4 คดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
ภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 14 : ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน, เพิ่มมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด