Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

฿ 389.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 850 g
ขนาด 26 × 18.5 cm

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164881525 หมวดหมู่: , , Product ID: 12433

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่หนึ่ง: กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ
บทที่ ๑ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป
บทที่ ๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง
ส่วนที่สอง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงวิธีสบัญญัติ
บทที่ ๑ กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
บทที่ ๒ กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class actions)
ส่วนที่สาม องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการใช้บังคับ
บทที่ ๑ องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
บทที่ ๒ การใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
บทสรุป
(๑) พัฒนาการ และกลไกเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
(๒) ปัญหาเฉพาะของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย และแนวทางที่ควรจะเป็น

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
รหัสสินค้า : 9786164881525
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
จำนวนหน้า : 436 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2563