Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

฿ 380.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์

รหัสสินค้า

9789742036683

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

488

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤศจิกายน 2566

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742036683 หมวดหมู่: , Product ID: 82301

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍡 ผู้เขียน: ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
🍡 รหัสสินค้า: 9789742036683

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🧁 บทที่ ๑ บททั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
๑. ประวัติความเป็นมาของการคุ้มครองผู้บริโภค
๒. บุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
๓. สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค
๔. หน่วยงานในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค
๕. นโยบายของรัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค
🧁 บทที่ ๒ องค์กรบังคับใช้กฎหมาย
๑. หลักทั่วไปของการคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา ๒๑
๒. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา
๓. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย
๔. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก
๕. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา
๖. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค
(๑) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๓) สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค
สภาองค์กรของผู้บริโภค
🧁 บทที่ ๓ มาตรการดำเนินการขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
๓.๑ มาตรการไกล่เกลี่ย
๓.๒ มาตรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๓.๓ มาตรการปกครอง
๓.๔ มาตรการตามกฎหมาย
๓.๕ มาตรการทางอาญา
(๑) การดำเนินคดีอาญา
(๒) การเปรียบเทียบความผิด
🧁 บทที่ ๔ การอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
🧁 บทที่ ๕ การดำเนินคดีกับนิติบุคคล บุคคลที่กระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.