Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน

฿ 342.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 950 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด

รหัสสินค้า: 9786162699252 หมวดหมู่: , , Product ID: 34304

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ ความสำคัญของการศึกษากฎหมายการคลัง :
ภาคงบประมาณแผ่นดิน
ส่วนที่หนึ่ง
แนวคิดและทฤษฎีการคลังมหาชน
บทที่ 1
เครื่องมือทางการคลังในฐานะเครื่องมือของรัฐในทางเศรษฐกิจ
บทที่ 2
แนวคิดพื้นฐานของการคลังมหาชน
บทสรุปส่วนที่หนึ่ง
ส่วนที่สอง
งบประมาณแผ่นดินในฐานะเครื่องมือทางการคลังของรัฐ
บทที่ 3
แนวคิดพื้นฐานของงบประมาณแผ่นดิน
บทที่ 4
ระบบงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย
บทสรุปส่วนที่สอง
ส่วนที่สาม
หลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
บทที่ 5
หลักกฎหมายพื้นฐานทางงบประมาณ
บทที่ 6
หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของประเทศไทย
บทสรุปส่วนที่สาม

รายละเอียดชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
รหัสสินค้า9786162699252
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
จำนวนหน้า : 424 หน้า
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : สิงหาคม 2563

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2022. All Rights Reserved.