Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน

Original price was: ฿ 420.00.Current price is: ฿ 378.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 950 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165812023

จำนวนหน้า

428

พิมพ์ครั้งที่

2 : ธันวาคม 2565

รหัสสินค้า: 9786165812023 หมวดหมู่: , , Product ID: 34304

คำอธิบาย

✍️ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
📝รหัสสินค้า : 9786165812023

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บทนำ ความสำคัญของการศึกษากฎหมายการคลัง :
ภาคงบประมาณแผ่นดิน
ส่วนที่หนึ่ง
แนวคิดและทฤษฎีการคลังมหาชน
บทที่ 1
เครื่องมือทางการคลังในฐานะเครื่องมือของรัฐในทางเศรษฐกิจ
บทที่ 2
แนวคิดพื้นฐานของการคลังมหาชน
บทสรุปส่วนที่หนึ่ง
ส่วนที่สอง
งบประมาณแผ่นดินในฐานะเครื่องมือทางการคลังของรัฐ
บทที่ 3
แนวคิดพื้นฐานของงบประมาณแผ่นดิน
บทที่ 4
ระบบงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย
บทสรุปส่วนที่สอง
ส่วนที่สาม
หลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
บทที่ 5
หลักกฎหมายพื้นฐานทางงบประมาณ
บทที่ 6
หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของประเทศไทย
บทสรุปส่วนที่สาม


📌 พิมพ์ครั้งที่ 2 : ปรับปรุงการจำแนกลักษณะรายจ่ายสาธารณะของประเทศไทย ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย การยกตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และเพิ่มคำอธิบายเนื้อหาให้ชัดเจนขึ้น