• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

Sale!
ISBN: 9786165810777

แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️1.เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย
⭐️2.ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
⭐️3.ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย)
⭐️4.การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย
⭐️5.แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย
⭐️6.ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️7.การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️8.แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️9.แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️10.แนวคำตอบ

รายละเอียด
🌟รหัสสินค้า
: 9786165810777
🌟ผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 250 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 160 หน้า
🌟ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 18 : ตุลาคม 2564

฿ 100.00 ฿ 90.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • LL.M. University of Cambridge
  • Ph.D. University of Edinburgh
  • Visiting scholar at the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg Germany
ประวัติการทำงาน
  • คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️1.เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย
⭐️2.ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
⭐️3.ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย)
⭐️4.การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย
⭐️5.แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย
⭐️6.ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️7.การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️8.แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️9.แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️10.แนวคำตอบ

รายละเอียด
🌟รหัสสินค้า
: 9786165810777
🌟ผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 250 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 160 หน้า
🌟ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 18 : ตุลาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810777
SKU: 9786165810777
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 18 : ตุลาคม 2564
Page Count: 160