• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล นันทศิริพล

Sale!
ISBN: 9789742882907
รหัสสินค้า: 9789742882907 หมวดหมู่: ,

ไวยากรณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล นันทศิริพล

ผู้เขียนต้องการให้หนังสือเล่มนี้เป็นการวางรากฐานไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติซึ่งผู้ศึกษากฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องรู้และสามารถนำไปใช้งานได้จริงเพราะครั้งนี้ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของไวยากรณ์ดังนั้นเนื้อเรื่องจึงไม่ใช่การอธิบายศัพท์กฎหมายหรืออธิบายประเภทของงานเขียนเชิงกฎหมายแต่จะมุ่งอธิบายเกี่ยวกับวจีวิภาค(Parsing)ชื่อและชนิดของคำต่างๆในประโยค(Parts Of Speech)โดยเนื้อหาหลักๆได้แก่ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์,วจีวิภาค,ส่วนประกอบของประโยค,การเขียนข้อความทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล นันทศิริพล
รหัสสินค้า : 9789742882907 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 280 กรัม
จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2548

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล นันทศิริพล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ผู้เขียนต้องการให้หนังสือเล่มนี้เป็นการวางรากฐานไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติซึ่งผู้ศึกษากฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องรู้และสามารถนำไปใช้งานได้จริงเพราะครั้งนี้ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของไวยากรณ์ดังนั้นเนื้อเรื่องจึงไม่ใช่การอธิบายศัพท์กฎหมายหรืออธิบายประเภทของงานเขียนเชิงกฎหมายแต่จะมุ่งอธิบายเกี่ยวกับวจีวิภาค(Parsing)ชื่อและชนิดของคำต่างๆในประโยค(Parts Of Speech)โดยเนื้อหาหลักๆได้แก่ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์,วจีวิภาค,ส่วนประกอบของประโยค,การเขียนข้อความทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล นันทศิริพล
รหัสสินค้า : 9789742882907 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 280 กรัม
จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2548

รายละเอียด

ISBN: 9789742882907
SKU: 9789742882907
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : ตุลาคม 2548
Page Count: 232