• img-book

    ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786162699771
รหัสสินค้า: 9786162699771 หมวดหมู่: , ,

โทษทางปกครอง : กฎหมายเปรียบเทียบ

โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและสภาพบังคับทางกฎหมาย
บทที่ 2 วิวัฒนาการของการมีโทษทางปกครองในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ
บทที่ 3 การพัฒนาเกณฑ์การแบ่งแยกระหว่างความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครองและการนำโทษทางปกครองมาแทนโทษอาญาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ
บทที่ 4 โทษทางปกครองในระบบกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
บทที่ 5 โทษทางปกครองในระบบกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
บทที่ 6 การนำโทษทางปกครองมาใช้ในระบบกฎหมายไทย
ภาคผนวก ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. …. ที่จัดทำโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (ฉบับที่ลงเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน)

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162699771
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 356
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2564

฿ 320.00 ฿ 288.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา - D.E.A. de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France - Doctorat de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France
หนังสือโดยศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและสภาพบังคับทางกฎหมาย
บทที่ 2 วิวัฒนาการของการมีโทษทางปกครองในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ
บทที่ 3 การพัฒนาเกณฑ์การแบ่งแยกระหว่างความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครองและการนำโทษทางปกครองมาแทนโทษอาญาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ
บทที่ 4 โทษทางปกครองในระบบกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
บทที่ 5 โทษทางปกครองในระบบกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
บทที่ 6 การนำโทษทางปกครองมาใช้ในระบบกฎหมายไทย
ภาคผนวก ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. …. ที่จัดทำโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (ฉบับที่ลงเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน)

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162699771
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 356
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786162699771
SKU: 9786162699771
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: มกราคม 2564
Page Count: 356