• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

Sale!
ISBN: 9786162691218

เมื่ออดีตอัยการสูงสุดชนะคดี-แพ้คดี

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

บทคัดย่อ/สารบัญ
เมื่ออดีตอัยการสูงสุดแพ้คดี :

ฟ้องคดีปกครอง
คำสั่งไม่รับฟ้องไว้พิจารณา
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา
ฯลฯ

เมื่ออดีตอัยการสูงสุดชนะคดี :
บอกกล่าวก่อนเกษียณ
คำเตือนสติจากลูกศิษย์-ผู้ใต้บังคับบัญชา
ร่วมฝ่าพงหนาม
แรงบันดาลใจ
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162691218
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 410 กรัม
จำนวนหน้า : 364
ขนาด : 14.5×21 
พิมพ์ครั้งที่  :   พฤศจิกายน   
2555

฿ 250.00 ฿ 225.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา -น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520 ประวัติการทำงาน -อัยการสูงสุด -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 -คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2544 - 2554 -ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา (เริ่มปี การศึกษา 2528) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เริ่มปีการศึกษา 2520) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เริ่มปีการศึกษา 2524)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
หักดิบ กฎหมาย กันยายน   2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
เมื่ออดีตอัยการสูงสุดแพ้คดี :

ฟ้องคดีปกครอง
คำสั่งไม่รับฟ้องไว้พิจารณา
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา
ฯลฯ

เมื่ออดีตอัยการสูงสุดชนะคดี :
บอกกล่าวก่อนเกษียณ
คำเตือนสติจากลูกศิษย์-ผู้ใต้บังคับบัญชา
ร่วมฝ่าพงหนาม
แรงบันดาลใจ
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162691218
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 410 กรัม
จำนวนหน้า : 364
ขนาด : 14.5×21 
พิมพ์ครั้งที่  :   พฤศจิกายน   
2555

“เมื่ออดีตอัยการสูงสุดชนะคดี-แพ้คดี”

There are no reviews yet.