• img-book

    ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์

Sale!
ISBN: 9789740340126
รหัสสินค้า: 9789740340126 หมวดหมู่: ,

เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย

โดย ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์

📜 บทคัดย่อ/สารบัญ 📜
ส่วนที่ 1
หลักการเขียน “คำฟ้องคดีแพ่ง”
ส่วนที่ 2
หลักการเขียน “คำฟ้องคดีอาญา”
ส่วนที่ 3
หลักการเขียน “หนังสือ”
ส่วนที่ 4
หลักการเขียน “คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าว”
ส่วนที่ 5
หลักการเขียน “คดีไม่มีข้อพิพาท”
ส่วนที่ 6
หลักการเขียน “สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล”
ส่วนที่ 7
หลักการเขียน “คำให้การจำเลยและฟ้องแย้งโจทก์”
ส่วนที่ 8
หลักการเขียน “ใบแต่งทนายความ”
ส่วนที่ 9
หลักการเขียน “บัญชีพยาน”
ส่วนที่ 10
หลักการเขียน “บัญชีทรัพย์”
ส่วนที่ 11
หลักการเขียน “ใบมอบฉันทะ”
ภาคผนวก 1
ตัวอย่างเอกสารประกอบท้ายคำฟ้อง
ภาคผนวก 2
ค่าฤชาธรรมเนียม
ภาคผนวก 3
ความรู้เสริม
– ระเบียบการสอบข้อเขียน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
– ห้องพิจารณาคดีความ
– วิธีกลัดหมุดทองเหลืองเข้ากับแบบพิมพ์ศาลในการสอบภาคปฏิบัติ
– สถิติข้อสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
– สถิติของผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการทดสอบ

📑 รายละเอียด
📑
ชื่อผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
📑 รหัสสินค้า : 9789740340126
📑 รูปแบบ ปกอ่อน
📑 น้ำหนัก : 1,100 กรัม
📑 จำนวนหน้า : 534 หน้า
📑 ขนาด 19 x 26 ซม.
📑 พิมพ์ครั้งที่ 4 : 2564 (ฉบับปรับปรุง) 

฿ 490.00 ฿ 465.50

จำนวน:
หนังสือโดยธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

📜 บทคัดย่อ/สารบัญ 📜
ส่วนที่ 1
หลักการเขียน “คำฟ้องคดีแพ่ง”
ส่วนที่ 2
หลักการเขียน “คำฟ้องคดีอาญา”
ส่วนที่ 3
หลักการเขียน “หนังสือ”
ส่วนที่ 4
หลักการเขียน “คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าว”
ส่วนที่ 5
หลักการเขียน “คดีไม่มีข้อพิพาท”
ส่วนที่ 6
หลักการเขียน “สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล”
ส่วนที่ 7
หลักการเขียน “คำให้การจำเลยและฟ้องแย้งโจทก์”
ส่วนที่ 8
หลักการเขียน “ใบแต่งทนายความ”
ส่วนที่ 9
หลักการเขียน “บัญชีพยาน”
ส่วนที่ 10
หลักการเขียน “บัญชีทรัพย์”
ส่วนที่ 11
หลักการเขียน “ใบมอบฉันทะ”
ภาคผนวก 1
ตัวอย่างเอกสารประกอบท้ายคำฟ้อง
ภาคผนวก 2
ค่าฤชาธรรมเนียม
ภาคผนวก 3
ความรู้เสริม
– ระเบียบการสอบข้อเขียน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
– ห้องพิจารณาคดีความ
– วิธีกลัดหมุดทองเหลืองเข้ากับแบบพิมพ์ศาลในการสอบภาคปฏิบัติ
– สถิติข้อสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
– สถิติของผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการทดสอบ

📑 รายละเอียด
📑
ชื่อผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
📑 รหัสสินค้า : 9789740340126
📑 รูปแบบ ปกอ่อน
📑 น้ำหนัก : 1,100 กรัม
📑 จำนวนหน้า : 534 หน้า
📑 ขนาด 19 x 26 ซม.
📑 พิมพ์ครั้งที่ 4 : 2564 (ฉบับปรับปรุง) 

รายละเอียด

ISBN: 9789740340126
SKU: 9789740340126
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตีพิมพ์วันที่: 4 : 2564 (ฉบับปรับปรุง) 
Page Count: 534