• img-book

    ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Sale!
ISBN: 9789742037703
รหัสสินค้า: 9789742037703 หมวดหมู่:

เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน

โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1 หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
ภาค 2 ทางปฏิบัติในคดีกู้ยืมเงิน
ภาค 3 การกู้ยืมเงินกับขอบข่ายความรับผิดทางอาญา
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742037703
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 368 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2562 

฿ 300.00 ฿ 285.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาขาบริหารงานกระบวนการทางยุติธรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LLM international and European Law) มหาวิทยาลัย Liverpool (The  University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ
 
หนังสือโดยดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
สั่งซื้อ
ดอกเบี้ย (ตามกฎหมายใหม่) พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1 หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
ภาค 2 ทางปฏิบัติในคดีกู้ยืมเงิน
ภาค 3 การกู้ยืมเงินกับขอบข่ายความรับผิดทางอาญา
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742037703
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 368 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2562 

“เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน”

There are no reviews yet.