• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

Sale!
ISBN: 9786162696138
รหัสสินค้า: 9786162696138 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

อาชีพพนักงานอัยการและการปฏิรูปองค์กรอัยการ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

หนังสือเล่มนี้ผู้เขึยนได้เพิ่มเติมมาจากหนังสือ”จากคดีแรงงานสู่คดีซื้อเสีนงและคดีส.ป.ก.4-01″โดยได้เพิ่มเติมบทความเข้าไปอีกสองเรื่องได้แก่
1.บทความเรื่อง”อาชีพพนักงานอัยการ”ของผู้เขึยนที่เขียนไว้นานแล้ว
2.ข้อเขียนเรื่อง”ท็อปป๊อบคอร์น:กรณีตัวอย่าง”ซึ่งเป็นข้อเขียนของท่านอาจารย์พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชรที่ได้กล่าวถึงความบกพร่องของพนักงานอัยการไว้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162696138
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 208
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2560

฿ 120.00 ฿ 108.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา -น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520 ประวัติการทำงาน -อัยการสูงสุด -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 -คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2544 - 2554 -ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา (เริ่มปี การศึกษา 2528) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เริ่มปีการศึกษา 2520) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เริ่มปีการศึกษา 2524)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
หักดิบ กฎหมาย กันยายน   2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ผู้เขึยนได้เพิ่มเติมมาจากหนังสือ”จากคดีแรงงานสู่คดีซื้อเสีนงและคดีส.ป.ก.4-01″โดยได้เพิ่มเติมบทความเข้าไปอีกสองเรื่องได้แก่
1.บทความเรื่อง”อาชีพพนักงานอัยการ”ของผู้เขึยนที่เขียนไว้นานแล้ว
2.ข้อเขียนเรื่อง”ท็อปป๊อบคอร์น:กรณีตัวอย่าง”ซึ่งเป็นข้อเขียนของท่านอาจารย์พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชรที่ได้กล่าวถึงความบกพร่องของพนักงานอัยการไว้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162696138
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 208
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2560

รายละเอียด

ISBN: 9786162696138
SKU: 9786162696138
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : สิงหาคม2560
Page Count: 208