• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี

Sale!
ISBN: 9786162692642 
รหัสสินค้า: 9786162692642 หมวดหมู่: ,

องค์การระหว่างประเทศ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี

องค์การระหว่างประเทศเล่มนี้ มุ่งทั้งการร่วมพัฒนาองค์ความรู้และใช้ในการเรียนการสอนสำหรับสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ นับแต่มัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสำหรับผู้ปฏิบัติโดยทั่วไปไม่ว่าจะในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่ต้องการความรู้พื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติ หรือเพียงเพื่อติดตามความเป็นไปของโลกปัจจุบันที่ต้องร่วมกันบริหารจัดการ ให้เกิดสันติสุข โดยต้องเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งในแง่ของความมั่นคงแห่งมนุษย์และความมั่นคงแห่งชาติ นับแต่ปัญหาการก่อการร้าย โรคระบาด ภัยพิบัติ วิกฤตอาหารระดับโลก ปัญหาพลังงาน ไปจนถึงปัญหาโลกร้อน ฯลฯ ซึ่ง ณ วันนี้องค์การฯ และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะแบบพหุภาคีนับเป็นเวทีและเครื่องมือดำเนินความสัมพันธ์ที่จำเป็น สำหรับมนุษย์ที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำ เพื่อแสวงหาทางออกสำหรับมนุษยชาติ

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี
รหัสสินค้า : 9786162692642 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
จำนวนหน้า : 556
ขนาด : 18.5 x 26  ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2557

฿ 500.00 ฿ 450.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวีได้รับปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปารีส (เกียรตินิยมสูงสุด)ด้วยวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมยุโรปกับอาเซียน" โดยได้รับปริญญา DEA ทางการวิจัยการเมืองระหว่างประเทศและยุโรปศึกษา (เกียรตินิยม) DEA ทางรัฐศาสตร์ศึกษาเน้นอุดมการและระบบการเมือง(เกียรตินิยม)จากมหาวิทยาลัยปารีสที่ 10 และได้รับ DESS ทางการบริหารองค์การระหว่างประเทศ(ความร่วมมือ การบริหาร และการจัดการระหว่างประเทศ) (เกีรตินิยมดี) DESUP ทางรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม)จากมหาวิทยาลัยปารีสที่ 1 ส่วนหนึ่งด้วยทุนการศึกษาของรัฐบาลฝรั่งเศส หลังจากได้รับรัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)ด้านการระหว่างประเทศ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

องค์การระหว่างประเทศเล่มนี้ มุ่งทั้งการร่วมพัฒนาองค์ความรู้และใช้ในการเรียนการสอนสำหรับสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ นับแต่มัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสำหรับผู้ปฏิบัติโดยทั่วไปไม่ว่าจะในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่ต้องการความรู้พื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติ หรือเพียงเพื่อติดตามความเป็นไปของโลกปัจจุบันที่ต้องร่วมกันบริหารจัดการ ให้เกิดสันติสุข โดยต้องเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งในแง่ของความมั่นคงแห่งมนุษย์และความมั่นคงแห่งชาติ นับแต่ปัญหาการก่อการร้าย โรคระบาด ภัยพิบัติ วิกฤตอาหารระดับโลก ปัญหาพลังงาน ไปจนถึงปัญหาโลกร้อน ฯลฯ ซึ่ง ณ วันนี้องค์การฯ และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะแบบพหุภาคีนับเป็นเวทีและเครื่องมือดำเนินความสัมพันธ์ที่จำเป็น สำหรับมนุษย์ที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำ เพื่อแสวงหาทางออกสำหรับมนุษยชาติ

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี
รหัสสินค้า : 9786162692642 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
จำนวนหน้า : 556
ขนาด : 18.5 x 26  ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2557

รายละเอียด

ISBN: 9786162692642 
SKU: 9786162692642
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 3 : สิงหาคม 2557
Page Count: 556