• img-book

    สหรัฐ กิติ ศุภการ

Sale!
ISBN: 9786165821315

กฎหมายอาญา หลักและคำพิพากษา

โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ ๑
บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
ภาค ๒ ความผิด
ลักษณะ ๑
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค้า
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ
ภาค ๓ ลหุโทษ

รายละเอียด
รหัสสินค้า
: 9786165821315
ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,213 กรัม
จำนวนหน้า : 784 หน้า
ขนาด : 23 x 17 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 11 : มิถุนายน พ.ศ. 2564

฿ 420.00 ฿ 399.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
หนังสือโดยสหรัฐ กิติ ศุภการ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ ๑
บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
ภาค ๒ ความผิด
ลักษณะ ๑
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค้า
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ
ภาค ๓ ลหุโทษ

รายละเอียด
รหัสสินค้า
: 9786165821315
ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,213 กรัม
จำนวนหน้า : 784 หน้า
ขนาด : 23 x 17 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 11 : มิถุนายน พ.ศ. 2564

“กฎหมายอาญา หลักและคำพิพากษา”

There are no reviews yet.