• img-book

    สหรัฐ กิติ ศุภการ

Sale!
ISBN: 9786165727006

หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ ๑
หลักทั่วไป
ลักษณะ ๒
อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
ลักษณะ ๓
การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ลักษณะ ๔
หมายเรียกและหมายอาญา
ลักษณะ ๕
จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
ภาค ๒ สอบสวน
ลักษณะ ๑
หลักทั่วไป
ลักษณะ ๒
การสอบสวน
ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ๑
ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง
ลักษณะ ๒
การพิจารณา
ลักษณะ ๓
คำพิพากษาและคำสั่ง
ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ ๑
อุทธรณ์
ลักษณะ ๒
ฎีกา
ภาค ๕ พยานหลักฐาน
ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ

ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
รหัสสินค้า :
9786165727006
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
1150 กรัม
จำนวนหน้า :
736 หน้า
ขนาด :
17 x 23 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 12 :
พฤศจิกายน 2563

฿ 390.00 ฿ 370.50

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
หนังสือโดยสหรัฐ กิติ ศุภการ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ ๑
หลักทั่วไป
ลักษณะ ๒
อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
ลักษณะ ๓
การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ลักษณะ ๔
หมายเรียกและหมายอาญา
ลักษณะ ๕
จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
ภาค ๒ สอบสวน
ลักษณะ ๑
หลักทั่วไป
ลักษณะ ๒
การสอบสวน
ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ๑
ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง
ลักษณะ ๒
การพิจารณา
ลักษณะ ๓
คำพิพากษาและคำสั่ง
ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ ๑
อุทธรณ์
ลักษณะ ๒
ฎีกา
ภาค ๕ พยานหลักฐาน
ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ

ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
รหัสสินค้า :
9786165727006
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
1150 กรัม
จำนวนหน้า :
736 หน้า
ขนาด :
17 x 23 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 12 :
พฤศจิกายน 2563

“หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”

There are no reviews yet.