• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

Sale!
ISBN: 9789742889722
รหัสสินค้า: 9789742889722 หมวดหมู่: ,

หลักสุจริต และเหตุเหนือความคาดหมายในการชำระหนี้

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1 หลักสุจริต
1.ความหมายและความเป็นมาของหลักสุจริตในหลักกฎหมายแพ่ง
2.ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสุจริตกับบทกฎหมายอื่น
3.หลักสุจริตและหลักกฎหมายอื่นๆที่คล้ายกัน
4.หลักสุจริตที่แทรกซึมอยู่ในกฎหมายลักษณะต่างๆ
5.แนวทางในการปรับใช้หลักสุจริต
ภาค 2 เหตุเหนือความคาดหมายในการชำระหนี้
1.ปัญหาเบื้องต้น
2.ระบบกฎหมายเยอรมัน
3.ระบบกฎหมายฝรั่งเศส
4.ระบบกฎหมายอังกฤษ
5.ระบบกฎหมายอเมริกัน
6.บทวิเคราะห์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : กิตติศักดิ์  ปรกติ
รหัสสินค้า : 9789742889722
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า :208
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์  : มิถุนายน 2555

฿ 150.00 ฿ 135.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติ อาจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ เป็นชาวชุมพรแต่กำเนิด เข้าเรียนระดับมัธยมที่สวนกุหลาบวิทยาลัย และได้รับปริญญาตรีด้านกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยนั้น เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโท ก็ไปศึกษากฎหมายระดับปริญญาเอกที่กรุงบอนน์เยอรมนี โดยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิฟรีดดริก-เอแบร์ตของเยอรมัน จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมชั้นสูงสุด (summacum laude) หลังจากนั้นกลับมาสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเดิมไม่นานก็ได้รับทุนวิจัยในเยอรมันจากมูลนิธิอเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลต์ (Alexander- von-Humboldt Foundation) เป็นนักกฎหมายไทยคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นวิเทศสมาชิกของสมาคมกฎหมายเปรียบเทียบของเยอรมัน ต่อมาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่นให้ไปรับราชการเป็นอาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น ปัจจุบันสอนวิชากฎหมายหลายวิชาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหลักกฎหมายแพ่งประวัติศาสตร์กฎหมาย หลักวิชาชีพนักกฎหมาย และนิติปรัชญา มีความสนใจทางวิชาการทั้งเชิงกว้างเชิงลึก ไม่เพียงแต่งานด้านกฎหมาย ยังมีบทบาทเชื่อมโยงองค์ความรู้หลากหลายมิติ ได้รับเชิญไปร่วมงานวิชาการระดับนานาชาติหลายต่อหลายครั้ง ล่าสุดได้รับอิสริยาภรณ์ The Great ofMerit-Commander’s จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1 หลักสุจริต
1.ความหมายและความเป็นมาของหลักสุจริตในหลักกฎหมายแพ่ง
2.ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสุจริตกับบทกฎหมายอื่น
3.หลักสุจริตและหลักกฎหมายอื่นๆที่คล้ายกัน
4.หลักสุจริตที่แทรกซึมอยู่ในกฎหมายลักษณะต่างๆ
5.แนวทางในการปรับใช้หลักสุจริต
ภาค 2 เหตุเหนือความคาดหมายในการชำระหนี้
1.ปัญหาเบื้องต้น
2.ระบบกฎหมายเยอรมัน
3.ระบบกฎหมายฝรั่งเศส
4.ระบบกฎหมายอังกฤษ
5.ระบบกฎหมายอเมริกัน
6.บทวิเคราะห์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : กิตติศักดิ์  ปรกติ
รหัสสินค้า : 9789742889722
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า :208
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์  : มิถุนายน 2555

รายละเอียด

ISBN: 9789742889722
SKU: 9789742889722
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: มิถุนายน 2555
Page Count: 208

“หลักสุจริต และเหตุเหนือความคาดหมายในการชำระหนี้”

There are no reviews yet.