• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

Sale!
ISBN: 9786168139288 

หลักกฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะยืม-ฝากทรัพย์

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

ส่วนที่ 1 : ยืม
ตอนที่ 1 ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอนที่ 2 ยืมใช้คงรูป
ตอนที่ 3 ยืมใช้สิ้นเปลือง

ส่วนที่ 2 : ฝากทรัพย์
ตอนที่ 1 ฝากทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอนที่ 2 ฝากทรัพย์ทั่วไป
ตอนที่ 3 ฝากทรัพย์กรณีพิเศษ
บทสรุป

รหัสสินค้า : 9786168139288
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม

จำนวนหน้า : 324
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : 2 มกราคม 2561

฿ 325.00 ฿ 308.75

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • D.S.U. de Droit commercial (กฎหมายพาณิชย์) Université PANTHEON-ASSAS (Paris 2) ประเทศฝรั่งเศส
  • D.E.A. de Droit des Affaires  (กฎหมายธุรกิจ) Université JEAN MOULIN -LYON 3 ประเทศฝรั่งเศส
  • Docteur en droit (Spécialité Droit des Affaires)  (กฎหมายธุรกิจ) (Mention Très honorable avec félicitations) Université JEAN MOULIN -LYON 3 ประเทศฝรั่งเศส
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ส่วนที่ 1 : ยืม
ตอนที่ 1 ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอนที่ 2 ยืมใช้คงรูป
ตอนที่ 3 ยืมใช้สิ้นเปลือง

ส่วนที่ 2 : ฝากทรัพย์
ตอนที่ 1 ฝากทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอนที่ 2 ฝากทรัพย์ทั่วไป
ตอนที่ 3 ฝากทรัพย์กรณีพิเศษ
บทสรุป

รหัสสินค้า : 9786168139288
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม

จำนวนหน้า : 324
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : 2 มกราคม 2561