• img-book

    รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

Sale!
ISBN: 9786162693755

หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท

โดย รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

บทคัดย่อ/สารบัญ
หุ้นส่วน ลักษณะของห้างหุ้นส่วนและบริษัท การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคล การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล การควบคุมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเข้าด้วยกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด,สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด หุ้นและผู้ถือหุ้น วิธีจัดการบริษัทจำกัด การสอบบัญชี บัญชีงบดุล เงินปันผล การเพิ่มทุนและการลดทุน การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี การควบบริษัทเข้าด้วยกัน การถอนทะเบียนบริษัทร้าง เปรียบเทียบข้อแตกต่างของบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด

รายละเอียด
รหัสหนังสือ : 9786162693755
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 15.5 x 23.5 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 8 : กรกฎาคม 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 280.00 ฿ 252.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผลงานวิชาการ
  • หลักกฎหมายบริษัทจำกัด (กรุงเทพฯ : วิญญูชน) พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2545, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม กันยายน 2546, พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2547
  • หลักกฎหมายตัวแทนและนายหน้า (กรุงเทพฯ : วิญญูชน) เมษายน 2547
  • หลักกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท (กรุงเทพฯ : วิญญูชน พิมพ์ครั้งที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550)
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายประกันภัย 2 : พฤษภาคม 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท 8 : กรกฎาคม 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
หุ้นส่วน ลักษณะของห้างหุ้นส่วนและบริษัท การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคล การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล การควบคุมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเข้าด้วยกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด,สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด หุ้นและผู้ถือหุ้น วิธีจัดการบริษัทจำกัด การสอบบัญชี บัญชีงบดุล เงินปันผล การเพิ่มทุนและการลดทุน การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี การควบบริษัทเข้าด้วยกัน การถอนทะเบียนบริษัทร้าง เปรียบเทียบข้อแตกต่างของบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด

รายละเอียด
รหัสหนังสือ : 9786162693755
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 15.5 x 23.5 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 8 : กรกฎาคม 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)