• img-book

    สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์

Sale!
ISBN: 9786165810272

หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

โดย สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
⭐️บทที่ 2 การดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนก่อนการพิจารณา
⭐️บทที่ 3 การดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนการพิจารณาพิพากษา
⭐️บทที่ 4 การอุทธรณ์คำพิพากษาคดีอาญาของศาลแขวง
⭐️บทที่ 5 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
ภาคผนวก
🔸1. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499
🔸2. ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้องและการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ.2559
🔸3. พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520
🔸4. พ.ร.ฎ. ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ พ.ศ.2520
🔸5. แบบพิมพ์ศาลสำหรับคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง
📌เพิ่มฎีกา, แก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกับ พ.ร.ฎ. ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810272
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 268
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : กรกฎาคม 2564

฿ 240.00 ฿ 216.00

จำนวน:
หนังสือโดยสุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
⭐️บทที่ 2 การดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนก่อนการพิจารณา
⭐️บทที่ 3 การดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนการพิจารณาพิพากษา
⭐️บทที่ 4 การอุทธรณ์คำพิพากษาคดีอาญาของศาลแขวง
⭐️บทที่ 5 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
ภาคผนวก
🔸1. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499
🔸2. ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้องและการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ.2559
🔸3. พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520
🔸4. พ.ร.ฎ. ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ พ.ศ.2520
🔸5. แบบพิมพ์ศาลสำหรับคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง
📌เพิ่มฎีกา, แก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกับ พ.ร.ฎ. ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810272
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 268
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : กรกฎาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810272
SKU: 9786165810272
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 6 : กรกฎาคม 2564
Page Count: 268