• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

Sale!
ISBN: 9786162694042 

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

หลักการและแนวคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอาญา, กระบวนพิจารณา เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี และข้อหา, พยานหลักฐาน, มาตรการบังคับในทางอาญา, โครงสร้างของการดำเนินคดีอาญา, หลักการดำเนินคดีอาญา, การฟ้องคดีอาญาทั่วไป, การดำเนินคดีในศาลชั้นต้น, คำพิพากษาและคำสัง, สภาพเด็ดขาดทางกฎหมายของคำพิพากษา, หลักทั่วไปเกี่ยวกับอุทธรณ์ฎีกา, อุทธรณ์, ฎีกา, การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่, การบังคับคดีอาญาและค่าธรรมเนียม

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รหัสสินค้า : 9786162694042 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2558

 

฿ 250.00 ฿ 225.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author

การศึกษา

  • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ประกาศนียบัตร (กฎหมายภาษีอากร) สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • น.ด. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
สั่งซื้อ
กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก 3 : พฤศจิกายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หลักการและแนวคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอาญา, กระบวนพิจารณา เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี และข้อหา, พยานหลักฐาน, มาตรการบังคับในทางอาญา, โครงสร้างของการดำเนินคดีอาญา, หลักการดำเนินคดีอาญา, การฟ้องคดีอาญาทั่วไป, การดำเนินคดีในศาลชั้นต้น, คำพิพากษาและคำสัง, สภาพเด็ดขาดทางกฎหมายของคำพิพากษา, หลักทั่วไปเกี่ยวกับอุทธรณ์ฎีกา, อุทธรณ์, ฎีกา, การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่, การบังคับคดีอาญาและค่าธรรมเนียม

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รหัสสินค้า : 9786162694042 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2558