• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

Sale!
ISBN: 9786162693229
รหัสสินค้า: 9786162693229 หมวดหมู่: ,

หลักกฎหมายมาตรการบังคับทางอาญา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

หนังสือมาตรการบังคับทางอาญา มุ่งประสงค์ให้เกิดความสนใจและนำไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในการใช้ โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการอื่นๆ เนื่องจากมาตรการบังคับทางอาญาาเป็นเรื่องที่กระทำต่อมนุษย์ การใช้มาตรการต่างๆ มีกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างไรที่มีความเป็นภาวะวิสัย เพื่อให้เกิดความ้ป็นธรรมและเหมาะสมและเป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รหัสสินค้า : 9786162693229 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 370 กรัม
จำนวนหน้า : 190
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที 1 : พฤศจิกายน 2557

 

 

฿ 170.00 ฿ 153.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author

การศึกษา

  • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ประกาศนียบัตร (กฎหมายภาษีอากร) สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • น.ด. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
สั่งซื้อ
กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก 3 : พฤศจิกายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือมาตรการบังคับทางอาญา มุ่งประสงค์ให้เกิดความสนใจและนำไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในการใช้ โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการอื่นๆ เนื่องจากมาตรการบังคับทางอาญาาเป็นเรื่องที่กระทำต่อมนุษย์ การใช้มาตรการต่างๆ มีกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างไรที่มีความเป็นภาวะวิสัย เพื่อให้เกิดความ้ป็นธรรมและเหมาะสมและเป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รหัสสินค้า : 9786162693229 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 370 กรัม
จำนวนหน้า : 190
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที 1 : พฤศจิกายน 2557