• img-book

  ศาสตราจารย์พิเศษสิทธิโชค ศรีเจริญ

Sale!
ISBN: 9786162697180

หลักกฎหมายประกันภัย

โดย ศาสตราจารย์พิเศษสิทธิโชค ศรีเจริญ

บทคัดย่อ/สารบัญ

 • ส่วนที่ 1 หลักพื้นฐานของการประกันภัย
 • ส่วนที่ 2 หลักสำคัญของการประกันภัย
 • ส่วนที่ 3 เบ็ดเตล็ด

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษสิทธิโชค ศรีเจริญ
รหัสหนังสือ : 9786162697180
จำนวนหน้า : 204
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2561

 

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต Insurance Advance courses, The New Zealand Instituteof Insurance, New Zealand.
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการที่ปรึกษาประจำสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการกฤษฎีกา,กรรมการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
 • ประธานคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษสิทธิโชค ศรีเจริญ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ

 • ส่วนที่ 1 หลักพื้นฐานของการประกันภัย
 • ส่วนที่ 2 หลักสำคัญของการประกันภัย
 • ส่วนที่ 3 เบ็ดเตล็ด

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษสิทธิโชค ศรีเจริญ
รหัสหนังสือ : 9786162697180
จำนวนหน้า : 204
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2561