• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

Sale!
ISBN: 9786162699764

หลักกฎหมายประกันภัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย
บทที่ 2 การประกันภัย : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ 3 ประกันวินาศภัย
บทที่ 4 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน
บทที่ 5 การประกันภัยค้ำจุน
บทที่ 6 การประกันชีวิต
บทที่ 7 สรุปหลักการสำคัญของการประกันภัย
บทที่ 8 ถามตอบปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับการประกันภัย
• แนวคำตอบแบบฝึกหัดท้ายบท
• Mind Map กฎหมายประกันภัย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
รหัสสินค้า : 9786162699764
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มกราคม 2564

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
สั่งซื้อ
กฎหมายปกครอง 2 : สิงหาคม 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย
บทที่ 2 การประกันภัย : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ 3 ประกันวินาศภัย
บทที่ 4 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน
บทที่ 5 การประกันภัยค้ำจุน
บทที่ 6 การประกันชีวิต
บทที่ 7 สรุปหลักการสำคัญของการประกันภัย
บทที่ 8 ถามตอบปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับการประกันภัย
• แนวคำตอบแบบฝึกหัดท้ายบท
• Mind Map กฎหมายประกันภัย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
รหัสสินค้า : 9786162699764
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มกราคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786162699764
SKU: 9786162699764
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 3 : มกราคม 2564
Page Count: 216