• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล

Sale!
ISBN: 9786162693991
รหัสสินค้า: 9786162693991 หมวดหมู่: ,

หลักกฎหมายการคลัง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล
  • ตำรากฎหมายการคลังฉบับนี้มีการอ้างอิงข้อมูลและแนวทางกฎหมายหารคลังของประเทศฝรั่งเศสเป็นหลักโดยมีกฎหมายการคลังของประเทศไทยเสริมเข้าในบางประเด็นเนื้อหาในเล่มจะอธิบายกฎหมายการคลังทั้งในส่วนของการคลังสาธารณะและกระบวนการงบประมาณซึ่งผู้เขียนได้ทำดัชนี(Index)ไว้ท้ายเล่มโดยโยงไปยังหมายเลขที่กำกับไว้ย่อหน้าต่างๆเพื่อสะดวกในการสืบค้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจวิชาการด้านกฎหมายการคลังเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของศาสตร์ดังกล่าวในประเทศไทยรวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่จะผลักดันให้ระบบการใช้จ่ายเงินของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล
รหัสสินค้า : 9786162693991 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 320 กรัม
จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2558

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ.(ธรรมศาสตร์)
  • DEA de Droit public, I'Universite de Paul Cezanne (Aix-Marseille III) France
  • Docteur en Droit public (Mention Tres honorable), I'Universite de Paul Cezanne (Aix-Marseille III) France
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายการคลัง 1 : กันยายน 2558
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ
  • ตำรากฎหมายการคลังฉบับนี้มีการอ้างอิงข้อมูลและแนวทางกฎหมายหารคลังของประเทศฝรั่งเศสเป็นหลักโดยมีกฎหมายการคลังของประเทศไทยเสริมเข้าในบางประเด็นเนื้อหาในเล่มจะอธิบายกฎหมายการคลังทั้งในส่วนของการคลังสาธารณะและกระบวนการงบประมาณซึ่งผู้เขียนได้ทำดัชนี(Index)ไว้ท้ายเล่มโดยโยงไปยังหมายเลขที่กำกับไว้ย่อหน้าต่างๆเพื่อสะดวกในการสืบค้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจวิชาการด้านกฎหมายการคลังเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของศาสตร์ดังกล่าวในประเทศไทยรวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่จะผลักดันให้ระบบการใช้จ่ายเงินของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล
รหัสสินค้า : 9786162693991 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 320 กรัม
จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2558

รายละเอียด

ISBN: 9786162693991
SKU: 9786162693991
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : กันยายน 2558
Page Count: 272