• img-book

    ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Sale!
ISBN: 9789742038373
รหัสสินค้า: 9789742038373 หมวดหมู่: ,

สูตรสำเร็จ คดีอาวุธปืน

โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

บทคัดย่อ/สารบัญ
🩸 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืน
🩸 ฐานความผิด
🩸 บทกำหนดโทษ
🩸 ข้อพิจารณาอื่น ๆ
📎 ภาคผนวก

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
⭐️รหัสสินค้า : 9789742038373
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 260 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 120 หน้า
⭐️ขนาด : 18.7 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2564

฿ 130.00 ฿ 123.50

มีสินค้าอยู่ 3

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาขาบริหารงานกระบวนการทางยุติธรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LLM international and European Law) มหาวิทยาลัย Liverpool (The  University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ
 
หนังสือโดยดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
สั่งซื้อ
คดีหมิ่นประมาท-ดูหมิ่น 2 : พฤศจิกายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)
สั่งซื้อ
ดอกเบี้ย (ตามกฎหมายใหม่) พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
🩸 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืน
🩸 ฐานความผิด
🩸 บทกำหนดโทษ
🩸 ข้อพิจารณาอื่น ๆ
📎 ภาคผนวก

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
⭐️รหัสสินค้า : 9789742038373
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 260 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 120 หน้า
⭐️ขนาด : 18.7 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9789742038373
SKU: 9789742038373
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: 1 : ตุลาคม 2564
Page Count: 120

“สูตรสำเร็จ คดีอาวุธปืน”

There are no reviews yet.