• img-book

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

Sale!
ISBN: 9786162690235
รหัสสินค้า: 9786162690235 หมวดหมู่: ,

สุขภาพกับกฎหมาย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
บทที่ 1 ทิศทางการจัดหลักสูตรการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขในอนาคต
บทที่ 2 กฎหมายสุขภาพกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขในประเทศไทย
บทที่ 3 สิทธิด้านสุขภาพ

แจ้งชำระเงิน
Line ID : winyu_w
Facebook : winyuchonbooks

รหัสสินค้า : 9786162690235
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม

จำนวนหน้า : 96
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2555

฿ 70.00 ฿ 63.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • คณะแพทยศาสตร์ จบแพทยศาสตรบัณฑิตศิริราช พ.ศ. 2503 รุ่น 65
 • จบการฝึกอบรม/เฟลโลว์จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2506 สาขานิติเวชศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2506
 • ได้รับทุน DAAD ไปศึกษาต่อในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2509 - 2512 โดยได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต Dr.Med จากมหาวิทยาลัย Bonn
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2515 - 2519 เลขาธิการแพทยสภา (และเคยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาแพทยสภาหลายวาระ)
 • พ.ศ. 2524 - 2529 ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2531 - 2536 ได้รับเลือกเป็นอุปนายกคนที่ 2 ของแพทยสภา- เคยได้รับเลือกเป็นกรรมการและรองประธานวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยหลายวาระ
 • พ.ศ. 2542 - 2545 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
 • พ.ศ. 2537 - 2551 คณะบรรณาธิการระหว่างประเทศของวารสาร Medical Law Internationalสหราชอาณาจักร
 • พ.ศ. 2550 - 2552 ประธานอนุกรรมการ เพื่อพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ (ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี)เป็นผู้บรรยายวชิานติ เวชศาสตร์ละกฎหมายการแพทย์ แกนักศึกษาปริญญาตรีหลายสถาบัน
ผลงานวิชาการ
 • วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, จากจรรยาแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2559)
 • วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, วิชาญ เปี้ยวนิ่ม และคณะ, ตำรา "นิติเวชศาสตร์" (เอกสารประกอบการเรียนวิชานิติเวชศาสตร์ LW3034) (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ?มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2557)
หนังสือโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
สั่งซื้อ
สุขภาพกับกฎหมาย 1 : กุมภาพันธ์ 2555
สั่งซื้อ
จากจรรยาแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์ 2 : ธันวาคม 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
บทที่ 1 ทิศทางการจัดหลักสูตรการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขในอนาคต
บทที่ 2 กฎหมายสุขภาพกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขในประเทศไทย
บทที่ 3 สิทธิด้านสุขภาพ

แจ้งชำระเงิน
Line ID : winyu_w
Facebook : winyuchonbooks

รหัสสินค้า : 9786162690235
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม

จำนวนหน้า : 96
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2555

รายละเอียด

ISBN: 9786162690235
SKU: 9786162690235
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : กุมภาพันธ์ 2555
Page Count: 96

“สุขภาพกับกฎหมาย”

There are no reviews yet.