• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง

Sale!
ISBN: 9786165518307
รหัสสินค้า: 9786165518307 หมวดหมู่:

สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา พื้นฐานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง

บทคัดย่อ/สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 บทนำ พื้นฐานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย
บทที่ 2 สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา มโนทัศน์ทางกฎหมาย
บทที่ 3 สิทธิในการได้รับการศึกษาของบุคคล
บทที่ 4 สิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษา
บทที่ 5 เสรีภาพทางวิชาการ
บทที่ 6 สิทธิของผู้เรียนและผู้สอน
บทที่ 7 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
บทที่ 8 ปัจฉิมบท ก้าวต่อไปของสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
รหัสสินค้า : 9786165518307
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
จำนวนหน้า : 364 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2557

฿ 300.00 ฿ 285.00

จำนวน:
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 บทนำ พื้นฐานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย
บทที่ 2 สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา มโนทัศน์ทางกฎหมาย
บทที่ 3 สิทธิในการได้รับการศึกษาของบุคคล
บทที่ 4 สิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษา
บทที่ 5 เสรีภาพทางวิชาการ
บทที่ 6 สิทธิของผู้เรียนและผู้สอน
บทที่ 7 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
บทที่ 8 ปัจฉิมบท ก้าวต่อไปของสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
รหัสสินค้า : 9786165518307
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
จำนวนหน้า : 364 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2557

“สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา พื้นฐานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย”

There are no reviews yet.